Passärendena blir elektroniska

Du kan nu inleda ansökan om pass eller identitetskort via internet. Ett vanligt pass kan i de flesta fall förnyas utan att besöka polisstationen om fotoateljén skickar ditt nya fotografi elektroniskt, om fingeravtryck har tagits av dig när du ansökte om ditt föregående pass för högst sex år sedan och om ditt namn inte har ändrat. För att ansöka om identitetskort måste du tills vidare besöka ett serviceställe för tillstånd.
Läs mera

Tidsbokningen för tillståndstjänster på förhand

Tidsbokningar för att uträtta ärenden på polisinrättningarna görs i det tidsbokningssystemet för tillståndstjänster. Tid kan bokas samtidigt föt varje familjemedlem.
Läs mera
Kontakt information

Polisen intensifierar sitt samarbete i Baltikum, Finland och Sverige

Polisen i Baltikum, Finland och Sverige intensifierar sitt samarbete. Tidigare har länderna i regionen samarbetat bilateralt eller trilateralt. Nu utvidgas samarbetet till att omfatta inte bara de nuvarande samarbetskanalerna utan även samarbete mellan alla fem länderna.
Läs mera


Iakttagandet av kör- och vilotider förbättrar trafiksäkerheten

Polisen skärpte övervakningen av den tunga trafiken i hela landet mellan den 12 och den 13 februari 2015. Under övervakningsperioden fästes särskild uppmärksamhet vid distributionsbilar i trafiken. Polisen kontrollerade under övervakningsperioden totalt 1628 fordon. Nästan 600 anmärkningar med påföljd upptäcktes och skriftliga anmärkningar utdelades i nästan 100 fall.
Läs mera


Arkiverade pressmeddelandena 
De senaste nyheterna
Mera.. RSS
PORA III nyheterna
 
Poliisista päivää -bloggar
Det sista inlägget
Jessica & Vanessa
Polisaspiranter

Sök på webbplatsen: