Pass > Ansökning om pass
Kontakt informationAnsökning om pass

Kom ihåg att ansöka om ett nytt pass i god tid innan den planerade resan! Observera att ansökan görs vid polisinrättningen direkt i polisens system för identitetskort och pass och att det därför inte är möjligt att fylla i passansökan på förhand.

Du kan ansöka om pass hos den lokala polisens serviceställe för tillstånd på vilken ort som helst (gäller även expresspass). I brådskande situationer kan du ansöka om pass också vid polisens serviceställe för tillstånd på Helsingfors-Vanda flygplats. Observera att enheten vid Helsingfors-Vanda flygplats i förstahand betjänar flygplatsens resenärer i passärenden (se Flygplatsenheten).

Via söktjänsten uppe till höger på denna sida hittar du kontaktuppgifter till polisinrättningarnas serviceställen för tillstånd och information om öppettider enligt ort. Du kan även söka på kommun.

Enklaste sättet att undvika köer är att boka tid på förhand via polisens webbplats www.poliisi.fi/ajanvaraus. Om du vill kan du också boka tid genom att ringa polisinrättningen. Mer detaljerad information finns på webbplatsen för polisinrättningen där du bor.

En finsk medborgare som är utomlands kan ansöka om pass hos en finländsk beskickning som har befogenhet att utfärda pass. Närmare information fås från utrikesministeriet. En finsk medborgare som är bosatt utomlands kan också ansöka om pass vid en polisinrättning i Finland.

Ansökan om pass ska göras personligen och den sökande ska vara beredd på att styrka sin identitet.

För ansökan om pass behövs:

  • 1 foto (högst sex månader gammalt)
  • pass eller identitetskort (Obs! Körkort duger inte)
  • sökande under 18 år: skriftligt samtycke från varje vårdnadshavare (om de inte är närvarande då ansökan lämnas in) Blankett för vårdnadshavarens samtycke
  • män i åldern 18–30 år: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg. (Om en värnpliktig inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass kan han beviljas pass högst till utgången av det år då han fyller 28 år.)

Kom ihåg att du måste betala passet när du lämnar in din ansökan (Serviceavgifter)

När du reser med pass måste personuppgifterna i passet (namn och personnummer) vara aktuella. Om du t.ex. byter efternamn på grund av äktenskap måste du förnya ditt pass. Om dina personuppgifter har ändrats, kontrollera med magistraten att uppgifterna har uppdaterats korrekt i befolkningsdatasystemet. Personuppgifterna i passet hämtas direkt från befolkningsdatasystemet.

Se även:

Identifiering av den som ansöker om pass
Betalning och tidsbeställning
Hur och var hämtar jag ut mitt nya pass?Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: